Doprovodný program

Obvykle v pondělí od 18.00 hodin (pokud není uvedeno jinak) bude v prostorách Galerie města Loun uveden doprovodný program, který obohacuje téma právě probíhající výstavy.
Vstupné 50 Kč, není-li uvedeno jinak.
Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVA 
VÁCLAV JÍRA - BARVA/HUDBA/RYTMUS
3. 12. 2019 - 8. 3. 2020

3. 12. úterý 18.00 
VERNISÁŽ VÝSTAVY BARVA/HUDBA/RYTMUS
Vstup volný

4. 12. středa 18.00 
KŘEST KALENDÁŘE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ LOUNSKÝM OBJEKTIVEM
Kalendář je sestaven z fotografií Věry Drápalové, vydaný ve spolupráci firmy Digon  a Městského informačního centra. Kalendář bude možné na místě křtu zakoupit. Součástí večera bude nejen v kinosálku projekce dalších fotografií Českého středohoří, ale výjimečně též možnost zakoupení fotografií autorky, tištěných na plátně. 
Vstup volný

16. 12. pondělí 18.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Výstavou provede Václav Jíra.
Vstupné 50 Kč

8. 1. středa 18.00
VZPOMÍNKA NA KAMILA LINHARTA
U příležitosti stého výročí narození promítáme dokument z cyklu Miroslava Kukly Rodáci a dokument Petra Skaly Kamil Linhart – Dotyky věčnosti z roku 2008. Setkání je předzvěstí výstavy, kterou hodlá GAML Kamilu Linhartovi uspořádat v září 2020.
Vstupné 50 Kč

4. 2. úterý 16.30
SETKÁNÍ SPOLKU RODÁKŮ Zadáno

10. 2. pondělí 16.00
GALERIE PLNÁ HUDBY
Recitál vybraných žáků kytarového oddělení Základní umělecké školy Louny.
Vstupné dobrovolné

13. 2. čtvrtek 16.00
GALERIE PLNÁ POEZIE
Své texty přednesou žáci literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Louny ze třídy paní učitelky Mileny Syrovátkové.
Vstupné dobrovolné

Změna programu vyhrazena.