Doprovodný program

Doprovodný program obohacuje téma právě probíhající výstavy.
Vstupné 50 Kč, není-li uvedeno jinak.
Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVA KYNCL – KYNCL – IMMROVÁ

22. 9. čtvrtek 18.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY KYNCL – KYNCL – IMMROVÁ
Vstup volný

23. 9. pátek 17.00
KŘEST KNIHY JANY SEČANSKÉ – PŘÍBĚHY JEDNÉ HUDEBNÍ CESTY V LOUNECH
Kniha je věnována žákům paní učitelky Jany Sečanské, jejím dětem a rodnému městu.
Vstup volný

9. 11. středa 18.00
ELSI A FRANTIŠEK KYNCLOVI ... ŽIVOT A DÍLO
Přednáška Moniky Immrové o přátelích, kteří jí ukázali možné cesty výtvarným prostorem.
Vstupné 50 Kč

23. 11. středa 18.00
JAN REJŽEK
Autorský pořad a diskuse o hudbě, literatuře, společnosti s hudebním kritikem a publicistou Janem Rejžkem. A také o nedávno dokončených pamětech "Jste to vy ....?", které právě vycházejí a v GAML budou také slavnostně pokřtěny.
Vstupné 100 Kč

9. 12. pátek 18.00
NAROZENINOVÁ PROHLÍDKA
Dvanáct let od založení Galerie města Loun si připomeneme sklenkou vína, komentovanou přednáškou s Monikou Immrovou (nar. 9. 12. 1970) o její aktuální výstavě a představíme výstavní program pro rok 2023.
Vstup volný

13. 12. úterý 18.00
KŘEST KNIHY HLEDÁNÍ SVĚTLA (portrét skladatele Zdeňka Šestáka)
Křest publikace Viktora Bezdíčka věnované životu a dílu Zdeňka Šestáka, objevitele tzv. citolibské skladatelské školy a také autora četných komorních, sborových, koncertantních a symfonických děl navazujících na hudební avantgardu první poloviny 20. století.
Večerem Vás provedou Vladimír Drápal a autor publikace Viktor Bezdíček. Těšit se můžete také na hudební vystoupení Jaroslava Kubity (fagot, Česká filharmonie).
Zdeňka Šestáka, narozeného v Citolibech roku 1925, zná hudební svět zejména jako objevitele tzv. citolibské skladatelské školy. Šesták je však také autorem četných komorních, sborových, koncertantních a symfonických děl. Jako skladatel bezprostředně navazuje na hudební avantgardu první poloviny minulého století a je typem neoklasika, vědomě čerpajícího z tradic evropské hudby posledních pěti set let. Monografie Hledání světla líčí příběh Šestákova života i jeho úsilí o rozeznění citolibských objevů, její páteří je ovšem sama Šestákova hudba. Autor ve svých interpretacích nesleduje jen vývoj kompozičních postupů. Na základě svého nejhlubšího přesvědčení, že hudba je především jazyk, se snaží rozkrýt jak její sdělení a poselství, tak motivace a impulzy, z nichž se hudební dílo zrodilo. Proto se v knize odvíjí příběh života a příběh hudby jako dvě paralely, které se vzájemně zrcadlí: symfonikem se Šesták stává, po dlouhých letech zrání, v rozhořčení nad invazí roku 1968; velké sborové cykly skladatel komponuje po zkušenosti s pěveckým sborem, jímž chtěl v Citolibech vzdorovat normalizační letargii; téma času a konečnosti se v jeho tvorbě objevuje s bilancováním středních let; antickou inspiraci v jeho díle probudil už Jan Patočka za univerzitních studií.

Vstup volný

 

Změna programu vyhrazena.