Vítejte na gaml.cz

Posláním Galerie města Loun je využít výtvarnou tradici a poskytnout prostor umělcům, kteří jsou s Louny či jejich výtvarným geniem loci spjati, kteří se přihlásili k výtvarnému vlivu, jež z našeho města zázračně vyvěrá, kteří jsou součástí tohoto uměleckého přesahu.

Ukazujeme tvorbu těchto umělců nejen v tradičních, ale i v nečekaných souvislostech, pečujeme o jejich odkaz a zvýrazňujeme jméno našeho města na výtvarné mapě.

Otevřeno:

úterý - sobota

14.00 - 18.00 hodin
(případně jinak po telefonické domluvě)

Vstupné:

40 Kč
skupiny po domluvě

Facebook:

http://www.facebook.com/...

V Lounech, dne 10.3.2020, aktualizováno 12. 3. 2020, aktualizováno 16. 3. 2020
Vážení diváci,
Vrchlického divadlo, Kulturní dům Zastávka a Galerie města Loun v souladu s mimořádným opatřením vlády ČR, vydaném Ministerstvem zdravotnictví č.j. MZDR 10666/2020-1/MINKAN, kterým se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18.00 zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce (...) výstavy (...), a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, ruší nebo odkládá veškerá představení ve Vrchlického divadle, akce v Kulturním domě Zastávka a Galerii města Loun, na něž se toto opatření vztahuje, a to do odvolání.
Divadelní pokladna je od 12. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Vláda ČR schválila od 14.00 hodin dne 12. 3. 2020 nouzový stav. Vláda ČR zakázala od 00.00 hodin dne 16. 3. 2020 volný pohyb lidí po ČR.
Pro všechna představení se snažíme zajistit náhradní termíny, další postup oznámíme na www.divadlolouny.cz a facebookové stránce divadla.
Jakub Bielecki, ředitel
Probíhající výstava:

VLADIMÍR NOVÁK - KRAJINY SOUČASNÉ I MINULÉ
18. 3. 2020 v 18.00 hodin on-line přenos z uzavřené vernisáže
sledujte https://www.facebook.com/Galerie-m%C4%9Bsta-Loun-474205219299325/

Prohlédněte si aktuální doprovodný program GAMLu.


Doporučujeme ke čtení či poslechu

31. března 2018, 5+2 dny Lounsko a Žatecko, rozhovor s Tomášem Bambuškem vede Mirka Strnadová:
https://usti.idnes.cz/rozhovor-mf-dnes-herec-a-vytvarnik-tomas-bambusek-fv4-/usti-zpravy.aspx?c=A180328_392227_usti-zpravy_vac2

Artmix, Česká televize,  hovoří Monika Immrová:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/218562229000002

Film o vernisáži výstavy Imaginace krajiny Zdeňka Ladry:
https://www.youtube.com/watch?v=ziuG9ZnQZ18

Přečtěte si a prohlížejte návrhy na řešení piazzety před Vrchlického divadlem:
http://usti.idnes.cz/mozaika-malire-sykory-podle-architekta-pleskota-pred-divadlem-v-lounech-1oo-/usti-zpravy.aspx?c=A140902_2095757_usti-zpravy_alh

http://www.zdeneksykora.cz 

Přečtěte si vyprávění Zdeňka Ladry pro Svobodný hlas
Obrázky z obyčejného života malíře Zdeňka Ladry z Loun 1

Obrázky z obyčejného života malíře Zdeňka Ladry z Loun 2

Obrázky z obyčejného života malíře Zdeňka Ladry z Loun 3

Rozhovor s Hansem-Peterem Riesem:
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/kultura/_zprava/novinar-hanspeter-riese-od-podpory-umeni-k-charte-77--908284

Nad fotografiemi Vladislava Mirvalda od Pavla Scheuflera

Příběh lounské divadelní opony od Bohumíra Roedla