Historie

Město Louny bylo vždy zajímavé svou historií a kulturou. Vznik nové Galerie města Loun je logickým vyústěním aktivit, které se ve Vrchlického divadle odehrávají. Připravili jsme zde již celou řadu výstav, jimiž jsme se snažili navázat na pozoruhodný výtvarný odkaz tří lounských malířů - Kamila Linharta, Vladislava Mirvalda a Zdeňka Sýkory, kteří svým významem přesáhli hranice našeho města, byť v něm – pro nás, jejich kamarády, přátele, sousedy - zůstávají navždy pevně ukotveni. Je samozřejmé, že díky jejich vlivu měly Louny vždy silnou výtvarnou pozici a vyrostla zde celá řada jejich žáků.

Úkolem nové galerie je využít tuto výtvarnou tradici a poskytnout prostor i dalším umělcům, kteří jsou s Louny či jejich výtvarným geniem loci spjati, kteří se přihlásili k výtvarnému vlivu, jež z našeho města zázračně vyvěrá, kteří jsou součástí tohoto uměleckého přesahu. Chtěli bychom tvorbu těchto umělců ukazovat nejen v tradičních, ale i v nečekaných souvislostech, pečovat o jejich odkaz a zvýrazňovat jméno našeho města na výtvarné mapě i nadále.

Galerie města Loun se navíc otevírá skutečně více než symbolicky: přesně před šedesáti lety, 10. 12. 1950, se v prostorách divadla konala první společná výstava Kamila Linharta, Vladislava Mirvalda a Zdeňka Sýkory. Dnes tedy vystavují opět spolu. Název výstavy přesně vystihuje její hlavní poslání: ukázat díla tří umělců a jejich vzájemnou spřízněnost a jako další nadčasové poselství připomenout i jejich vzájemné přátelství, duchovní inspiraci a víru ve vlastní dílo. Jen těžko bychom hledali lepší „sudičky“ pro budoucnost naší galerie.