Fotogalerie Návštěva Hanse-Petera Rieseho v GAMLu - 28. 11. 2013

Ve čtvrtek 28. listopadu navštívil výstavu Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, která se koná v Galerii města Loun, německý novinář a výtvarný kritik Hans-Peter Riese v doprovodu kurátorky výstavy paní Lenky Sýkorové. Muž, který se stal přítelem a velkým obdivovatelem Zdeňka Sýkory, od šedesátých let 20. století popularizoval české umění v německých médiích, byl spolupořadatelem několika výstav českých umělců a autorem mnoha textů do katalogů. Byl to právě on, kdo se v lednu roku 1977 zasloužil o zveřejnění Charty 77 ve světovém tisku. V jeho sbírce obrazů se jména českých a slovenských umělců jako Jiří Kolář, Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Jan Kubíček či Miloš Urbásek představují v sousedství světově známých umělců jako El Lisickij, Richard Paul Lohse, Günther Uecker nebo Andy Warhol.

foto: Milena Nečesaná

Všechny fotogalerie > Výstavy > ZDENĚK SÝKORA VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI > Návštěva Hanse-Petera Rieseho v GAMLu - 28. 11. 2013