Výstavy

13.1.2019 - 10.3.2019
LOUNSKÉ DĚDICTVÍ Jaroslav Mařík a Otakar Mařík

Malby, kresby, grafika a ex libris dvou lounských osobností, jejichž jména by neměla být zapomenuta.

 

Jaroslav Mařík (1888-1965) - grafik a malíř -  svým dlouholetým pedagogickým působením na lounském gymnáziu přímo ovlivnil nejen svého syna Otakara Maříka (1915-2006), známého lounského lékaře a grafika, ale také další generace lounských malířů – za všechny jmenujme tři jeho nejúspěšnější žáky – byli jimi Kamil Linhart, Vladislav Mirvald a Zdeněk Sýkora.
K vidění budou kromě grafik a ex libris otce a syna Maříkových, též zcela neznámé a nově objevené soubory maleb Jaroslava Maříka s širokým záběrem témat - od lounských motivů až po portréty členů rodiny.