Výstavy

24.1.2012 - 30.3.2012
MONIKA IMMROVÁ - Souvislost

vystavy/Immrova_Souvislost/foto1.jpgMonika Immrová (1970) prezentuje oduševněle pojaté grafické a sochařské práce velmi čistých a minimalizovaných tvarů a forem, archetypálně občas střídmě doplněných ornamenty.

MgA. Monika Immrová je sochařkou a grafičkou. Narodila se 9. prosince 1970 v Lounech. Po studiu na Střední výtvarné škole Václava Hollara v Praze v letech 1992 – 1995 od roku 1995 do roku 2001 pokračovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jindřicha Zeithammla. Od roku 1996 samostatně vystavuje, výstava v Galerii města Loun je její čtrnáctou významnější výstavou, ze společných to byly výstavy žáků akademie sochařských ateliérů v tuzemsku a zahraničí, stejně jako její pravidelná účast na významných přehlídkách Grafika roku v Praze. V současném umění mladí tvůrci dávají přednost videoinstalacím, konceptuálnímu umění, fotografii a nových technologiím, všemu, co je jiné a nové. Nebývá pro ně zvykem vydat se na složitou tvůrčí cestu, vyžadující řemeslně náročnou a technologicky zdlouhavou práci. Monika Immrová si však naráz vybrala dvě velmi pracné oblasti, a sice grafický obor a sochařství. Se skloubením činnosti sochařka – grafička a naopak se rovněž setkáváme zřídka kdy. Ačkoliv Monika Immrová se této ojedinělosti brání, takových autorů příliš není, zato příměrem navýsost příznačným je dílo sochaře, grafika a písmáka počátku 20. století Františka Bílka. V grafice autorka vyzkoušela techniku leptu a barevného dřevořezu, škrábanou akvatintu, ale technikou nejvlastnější je pro ni tzv. rytina skoblinou. V sochařské práci netouží po neobvyklých materiálových kreacích, nýbrž setrvává u klasických materiálů, jako je dřevo, bronz a nejčastěji beton. Sochařská díla patinuje a zdobí jednoduchým dekorem. Také grafické práce Moniky Immrové stojí na skvěle zvládnutém řemesle a citu pro tiché monumentální formy a kompozice. Divák při pohledu na její tvorbu ve větším celku má možnost sledovat pomalý a soustředěný vývoj a jemné proměny, které se děly nenápadně a vždy v přímé návaznosti na předchozí práce. Grafické kompozice jsou čisté a silné a v naprosté většině vyvedené jen v černé lince nebo prostých sametových objemech vytvořených škrábanou akvatintou. Prosté objemy plastik, střídmě barevně pojednané, občas doplněné jemným dekorem v podobě červené, modré nebo zelené linky, dokládají vynikající autorčino plastické cítění. Syrové materiály, které používá, občas pokrývá vrstvou plátkového zlata, jehož lesk kontrastuje s tichou prostotou ostatních děl. Některé grafické listy a sochařské realizace jsou formální shodou velmi provázané. Vždy je ale zajímavé zkoumat, jak se stejný tvar mění, je-li zpracován graficky na ploše nebo naopak plasticky v různých materiálech a ještě v různých velikostech. Je-li charakteristickým rysem směřování Moniky Immrové abstrahování čistého tvaru, pak další rysem je zevrubné zkoumání jeho výtvarných možností. Proto také díla řadí do sérií. Autorka se nebrání jisté konkretizací tvarových motivů, ačkoliv vždy zůstává jen u obecného názvosloví. Shledáváme se jak s figurativními díly, stejně jako s předmětnými analogiemi. V grafikách jsou to zátiší a nádoby nebo konstrukce, v plastických objektech zase květiny a postavy.

(z výstavy TVARY, Letohrádek Ostrov): Mgr. Božena Vachudová

 

Rozhovory:
Rozhovor Moniky Immrové s Karlem Oujezdským v Mozaice Českého rozhlasu (Vltava)

Ukázka z tvorby:
Vernisáž v pražské galerii Ceasar  6. 3. – 29. 3. 2007

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (VÝBĚR):
2011 Makromolekulární ústav, Praha
2010 Jedna socha, Galerie výtvarného umění v Náchodě
2009 Oblastní galerie v Liberci
2009 Letohrádek Ostrov, Galerie umění Karlovy Vary
2007 Galerie Caesar, Olomouc
2006 Síň pod Plečnikovým schodištěm (s J. Zeihammlem), Pražský hrad, Praha
2005 Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
2004 Galerie Bayer&Bayer, Praha
2003 Galerie výtvarného umění v Mostě
2001 Galerie 9, Klokočná
1996 Okresní muzeum Louny

KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY (VÝBĚR):
2011 SVOZ 16, Rabasova galerie Rakovník
2011 VI. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
2011 Fundamenty & Sedimenty, Městská knihovna, GHMP, Praha
2010 Svoz 12, Nejsvětější Salvátor, Praha
2010 GREEN SPACE, Troja, GHMP, Praha
2010 Nikdy jsem tam nebyla, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2009 Grafi ka roku, Clam-Gallasův palác, Praha
2009 Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění v Mostě
2008 Nic na odiv..?, Kateřinská zahrada, Praha
2008 V. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
2007 Socha 3, Wortnerův dům AJG, České Budějovice
2006 Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
2004 Dialog, Prinz-Max-Palais, Karlsruhe, SRN
2002 Socha II, Reinraum, Düsseldorf, SRN
2001 Topografi e paměti, Brémy, SRN
2001 Diplomanti AVU, Veletržní palác, Praha
2000 Topografi e paměti, Západočeská galerie Plzeň
1997 Stipendisté Kunstakademie Stuttgart, SRN
1998 Mýty, legendy a historie, Nadace města Milana, Itálie
2000 AVU, Mánes, Praha
2000 AVU, Galería Principal, Peru
2001 Grafi ka roku, Staroměstská radnice, Praha
2010 ART SAFARI 19, Sochařské studio Bubec, Praha