Výstavy

6.1.2022 - 6.3.2022
MIROSLAV MUŽÍK - PLENÉR

Miroslav Mužík. Kolorista, fauvista, expresionista. Malíř krajin a milovník tvorby v plenéru - zejména Českého středohoří. 

Miroslav Mužík je umělec, který vnímá krajinu zejména v barvách komplementárního kontrastu, umízachytit její smyslnost a svobodu. Ve svých obrazech dává prostor nejen fantazii a emocím diváka, ale hlavně dělá čest poctivé malířské práci a řemeslu. Svou tvorbou se tento lounský rodák cítí být pokračovatelem odkazu nejen svých učitelů Vladislava Mirvalda a Zdeňka Sýkory, kteří stáli u jeho prvních výtvarných pokusů, ale také dalších významných osobností světového malířství jakými byli André Derain, Maurice de Vlaminck či Henri Matisse. Všechny tyhle – a samozřejmě celou řadu daších - autor obdivuje a ctí.

Doménou Mužíkovy tvorby je krajina, která malíře inspiruje a svádí od jeho tvůrčích začátků. Je jí věrný celý život, jeho dílo je stabilní a rukopis čistý, pevný a rozpoznatelný. Barevně ani malířsky nekalkuluje, nevybočuje ze svého stylu a nikdy nepodléhá módnosti, ani trendům. Mužíkovy obrazy jsou vášnivými výbuchy barev a extatickými prožitky milovníka přírody, života a nekonečna vesmíru. Obrazy nejsou nikdy "uzavřeny",hovoří barvou, která vnějškově probouzí smysly, ale zároveň působí na vnitřní, intimní svět pozorovatele. Na jeho vnímavost a emoce. Mužík nevypráví, ale otevírá a předává. A je na každém, jak dokáže pochopit a přijmout umělcův vnitřní svět a jeho třaskavou barevnost.
Reny Mužík

MIROSLAV MUŽÍK
narozen 21.11.1957 v Lounech
Vystudoval UJEP v Ústí nad Labem. Žije a tvoří v Mostě. Vyučuje výtvarnou výchovu na základní a na umělecké škole. Je žákem významných českých malířů Zdeňka Sýkory a Vladislava Mirvalda, účastnil se plenérů Lounské krajinářské školy. Jeho dílo je zastoupeno v českých i zahraničních soukromých sbírkách.