Výstavy

7.6.2023 - 30.7.2023
TOMÁŠ PLESL - OKO KRAJINY

Tomáš Plesl (1974) patří k pravidelným účastníkům malířského sympozia v nedalekých Počedělicích, však jeho výtvarnou doménou je také malba krajiny.
Jádro jeho obrazů tvoří složitá struktura, uplatňují se tu linie, vrstvení, vystupující textura, intenzivní barevnost a svoboda malířského gesta. Tajemství jeho obrazů je ukryto za tučnými a pastózními tahy štětce, kterými abstrahuje a zjednodušuje jejich formu. Pleslovy obrazy tak nechávají prostor pro vlastní fantazii, a zároveň nabízejí intimní vhled do jeho emocionální krajiny.
Ve své tvorbě se nechává intuitivně vést inspirací konkrétního okamžiku a nadšením z fyzické účasti na tvůrčím procesu. Jeho obrazy pak vynikají intenzivní barevností a expresivní texturou. Výstavu v Galerii města Loun tvoří z podstatné části obrazy, které vznikaly v Počedělicích a jejich nedalekém okolí; zachycují tak krajinu Českého středohoří, kterou Plesl podává s obzvláštní energií a mimořádným napětím.