Výstavy

18.2.2013 - 26.4.2013
TOMÁŠ POLCAR - Kyklos

Pondělí 18. 2. v 18.00 hod. - vernisáž výstavy akademického sochaře Tomáše Polcara
Vstup volný

TOMÁŠ POLCAR *1973  Praha
1991-1998  AVU Praha
Žije a pracuje ve Slavětíně nad Ohří
kontakt : atomoscz@seznam.cz
web: http://www.tomaspolcar.cz

Kyklos (z řečtiny) znamená kruh. Kruhem jako tvarem, jevem či řetězcem souvislostí se Tomáš Polcar zabývá opakovaně a jeho tvorba je s ním spjata obsahem i formou.

Tomáš Polcar patří mezi představitele umělecké generace, která výrazně vystoupila v 90. letech předchozího století, účastnil se klíčových akcí a výstav (II.bienále mladých, GHMP 1996; Snížený rozpočet, Mánes 1998; CZ 99, Václavské náměstí 1999; Konec světa, NG 2000 a další). Nepřehlédnutelné byly Reklamní kampaň na obyčejné předměty nebo Portréty nahých lidí v roce 1998, které uskutečnil ve spolupráci s Ester Polcarovou. Bilboardy, které tehdy v metru zaznamenaly spousty lidí, byly anonymní, nešlo o to zviditelnit se. Důležité bylo sdělení. Tento rys výrazně vystupuje poté, co se s rodinou odstěhuje z Prahy do Slavětína. Se začátkem slavětínské etapy, blízko přírodě a tak i člověku, se Polcarova tvorba proměňuje a vyvíjí se v cyklech. Tomáš Polcar je založením hledač. Nejde mu o sebestředné hledání ve vlastním nitru, ačkoli se nakonec nevyhnutelně svého já, s důrazem spíš jungovským nežli freudovským, dotýká. Na začátku každé z hledačských výprav stojí setkání
s projevem formy jako zhmotnělého principu, ústící v uzavřený cyklus, představující myšlenkovou cestu, jež se od něj odvíjela.

Výstava Kyklos představuje v návaznosti a zároveň v kruhu tři po sobě jdoucí cykly. Tomáš Polcar vychází z otázek po smyslu bytí a postupně se stahuje z vnějšího světa směrem dovnitř. Toto směřování k centru anticipují již dřívější velkoformátová plátna Uzle.

Navazující cyklus Hnití plodí žití vychází z krajiny a jejího plynutí ve věčném koloběhu. Zachycuje pozorování proměny hmoty, její rozklad, a zánik vidí jako cestu k novému životu. Nazírá chemické a fyzikální jevy obdobně jako alchymista, pro kterého jsou materiálním vyjádřením ideové podstaty světa.

Z hmoty a její podstaty vychází Polcar také v dalším cyklu Atomos, kde ji předkládá rozloženou na částice. Skrze ně a jejich vazebné obměny se hmota proměňuje a osciluje mezi hmotným nebytím a bytím: dále nedělitelné částice neustále víří, spojují se a rozpojují. Koule. Ideální tvar. Z koulí atomů vodíku a kyslíku se skládá molekula vody. Lidské vajíčko je koule, která se vyvíjí rýhováním. Nic vymyšleného, sama příroda. Nakonec řeší kruh jako dokonalý platónský tvar: průmětem koule je kruh. Kruh jako univerzální tvar, nezávislý vůči času, respektive jeho lineárnímu chápání, vůči prostoru i vůči člověku. Je prostředníkem meditace, soustředění.

Poslední cyklus sóma vychází z tvaru buňky včelího plástu, která Polcarovi jako včelaři nutně uhranula. Názvem odkazuje k řeckému Sóma ve významu těla. Odtud vede podobenství jednoty celku složeného z částí: buňka jako ideální tvar pro komůrku, ve které má vyrůst nová včela jako součást organizmu včelstva. Buňka jako tvar, optimálně vyhovující vytváření sítě a nejlépe využívající prostor. Síť jako metafora těla, vznik a rozpad, plnost a prázdnota. Sóma jako Samo Organizující se Migrační Algoritmus evolučních pochodů.

Jednotlivá díla nabývají pod Polcarovýma rukama podoby klasického trojrozměrného objektu nebo obrazu a obstojí sama o sobě. Přes neskrývaný příklon k tradici a odklon od nových médií Tomáš Polcar duší zůstává konceptualistou. Formě neslouží, naopak ona je mu služkou. I tak můžeme rozpoznávat polcarovskou manýru. Jako základní složka rukopisu, formulovaná do obrazu či trojrozměrného objektu, jednoznačně vychází myšlenka. 

Lucie Šiklová

 

vystavy/Polcar_Kyklos/soma_instalace_v_krajine.jpgSÓMA, instalace v krajině, Střelnice u Slavětína
GPS 50°20'37"N 13°54'17.5"E, 1. 1. - 31. 12. 2013

Tomáš Polcar často své projekty směřuje do sakrálních prostorů, jako byla lounská pohřební kaple židovské komunity či odsvěcený chomutovský kostel. SÓMU představil poprvé v Libeňské synagoze. Své současné místo našla v otevřeném prostoru Střelnice u Slavětína.

 

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (VÝBĚR)                                              

2013

SÓMA, Střelnice, Slavětín

KYKLOS, GAML, Louny

2012

ARCHÉ, Kaple Pohřebního bratrstva Židovské obce, Louny

SÓMA, Libeňská synagoga, Praha

2011

ATOMOS, Galerie Makráč, Praha

2010

ATOMOS, Vrchlického divadlo, Louny

HNITÍ PLODÍ ŽITÍ, ATOMOS, Kostel sv. Ignáce, Chomutov

2008

HNITÍ PLODÍ ŽITÍ, Vrchlického divadlo, Louny

2007

RETROSPEKTIVA+UZLE, Galerie XXL, Louny

1998

UMĚLECKÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU (SCSU), REKLAMNÍ KAMPAŇ NA OBYČEJNÉ PŘEDMĚTY, Praha, (společně s Ester Polcarovou)

PORTRÉTY NAHÝCH LIDÍ, přestupová část metra A-C, PRAHA

1992

SCHRÁNY, Galerie Hostivice


SPOLEČNÉ VÝSTAVY (VÝBĚR)

2011

MAŘÁKOVCI, Zákolany, GMU Roudnice nad Labem; Makráč Praha

(III. mezinárodní bienále industriální stopy)

2010

DO JINÝCH KRAJIN, Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou

2009

INTERMEDIÁLNÍ ŠKOLA, Galerie čs. vyslanectví, Berlin

2008

SVÁROV KONFRONTACE 08, Svárov u Prahy

2007

ANNABERG 2008, MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM, Annaberg

II. MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM SMOLNICE, Galerie XXL Louny

2006

VELETRH UMĚNÍ, Galerie XXL Louny

2004

16,5 SOCHY VŠUP, Praha

2001

PROJEKT STEEL

2000

KONEC SVĚTA, Národní galerie, Praha

1999

PUBLICDOMAIN, III.OSTERREICHISCHE TRIENNALE ZUR FOTOGRAFIE, Graz, (společně s Ester Polcarovou)

FOTOGRAFIE, České centrum, Berlin

OBJEKT, INSTALACE, Roxy – alternativní prostor, Praha

UMĚNÍ ÍNSTALACE CZ, Projekt STEEL, Praha

NEPLÁNOVANÉ SPOJENÍ, Mánes, Projekt STEEL, Praha

1998

SNÍŽENÝ ROZPOČET, Mánes, Praha

DIPLOMANTI AVU 98, Národní galerie, Veletržní palác, Praha

1997

II.BIENÁLE MLADÝCH, Dům U Kamenného zvonu, Praha

ZVON 96, (výběr), Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava

YOUNG CZECH ART, Tatranská galéria, Poprad

UMĚLECKÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU, Národní galerie, Veletržní palác, Praha

ATELIÉR M. KNÍŽÁKA, HAMU, Lichtenšteinský palác, Praha

1996

MRKAČKA, Galerie MXM, Praha

SVÁROV KONFRONTACE 96, Svárov u Prahy

NOVÝ ZÁKON V UMĚNÍ, Galerie Ambit, Praha

1995

AVU, Mánes, Praha

STARÝ ZÁKON V UMĚNÍ, Galerie AVU, Praha

VÝSTAVA AVU, Svitava

1994

VÝSTAVA AVU, Düsseldorf

1992

VÝSTAVA AVU, Palác u Hybernů, Praha