Historie výstav

13.5.2021 - 25.7.2021

V rámci tradice na letní termíny připravujeme vždy představení účastníků Sýkorových Počedělic, tedy sympozia výtvarníků, kteří malují v okolí Loun či na břehu Ohře. Tentokráte jsme pro vás vybrali sympatickou manželskou dvojici Evu a Radima Vejvodovy, kteří od samého počátku malují krajinu kolem Orasic.


17.9.2020 - 31.3.2021

U příležitosti sta let od narození významného lounského pedagoga, filozofa a umělce Kamila Linharta pořádá Galerie města Loun výstavu jeho výtvarných prací. Ta je koncipována, podobně jako před dvěma lety výstava Vladislava Mirvalda, z " domácích sbírek", tedy z obrazů, které mají doma soukromí majitelé a sběratelé. Podařilo se nám sehnat více než 50 obrazů, kreseb a grafik z rozmezí let 1953 - 2000, lze tedy hovořit o skutečném průřezu Linhartovým dílem.


18.3.2020 - 30.6.2020

Výstava malíře, který se v Lounech v roce 1947 narodil a motiv Českého středohoří jeho tvorbou prochází po celý život.


3.12.2019 - 8.3.2020

U příležitosti 80. narozenin proběhne výstava Václava "Vajdy" Jíry BARVA / HUDBA / RYTMUS.

Na výstavě se představí s obrazy, které vznikly za poslední 2 roky na motivy avantgardní a elektroakustické hudby. Vznikají vlastně obrovské barevné "partitury", které jsou ve své podstatě ovšem abstraktní malbou, byť každou hudební kompozici chronologicky sledují. A co by to bylo za Jírovu výstavu, kdyby chyběly jeho pověstné strojky? Takže ty se samozřejmě objeví a také ještě vonící novotou.


20.9.2019 - 17.11.2019

 

V předvečer nedožitých 100. narozenin lounského rodáka malíře Zdeňka Sýkory si v Galerii města Loun připomeneme jednu z důležitých kapitol jeho životního díla – realizace v architektuře. Na několik týdnů se prostory galerie promění ve fiktivní město, v němž prostřednictvím archivních fotografií můžeme na jednom místě spatřit všechna Sýkorova díla realizovaná ve veřejném prostoru doma i v zahraničí. Navštívíme tedy nejen Prahu nebo Litvínov, ale i nizozemský Gorinchem nebo švýcarskou Basilej. Fotografie a dokumenty informují o technických parametrech (rozměrech, technikách) těchto uměleckých děl a také o jejich původním i současném stavu. K výstavě vychází katalog, který realizace sumarizuje, doplňuje některé zajímavé okolnosti jejich vzniku a přináší informace o jejich dalších osudech. Výstava vedle existujících připomene také díla zničená nebo odstraněná a také dosud nerealizovaná, zejména z poslední etapy umělcova života.
Souběžně s výstavou v GAML proběhne v divadelní kavárně výstava plakátů s díly Zdeňka Sýkory, které mohou také velmi dobře představit celou jeho tvorbu. Na výstavy v muzeích a galeriích lákají nejen prostřednictvím jeho slavných struktur a linií, ale i fotografií, krajin nebo geometrických kompozic, a obsáhnou tak jeho celoživotní dílo, výtvarnou tvorbu za sedmdesát let. Plakáty také mapují místa, kde tento umělec vystavoval. Z evropských měst jmenujme
Bottrop, Ludwigshafen, Mönchengladbach, Vídeň či Linec, z českých vedle Prahy samozřejmě rodné Louny, ale i mnoho dalších, například Litomyšl, Karlovy Vary, Příbram, Olomouc, Ostravu, Litoměřice, Klatovy.

 


3.6.2019 - 31.8.2019

Je opravdové štěstí vnímat barvy a krášlit si jimi život. Neboť vnímajíce jejich různost, máme o hodnotu více v souboru svých zážitků, možnost zkrášlit chromaticky své myšlenky a city.
FRANTIŠEK KUPKA, 1923
21.3.2019 - 26.5.2019

„Jan Samec je bytostný kreslíř a malíř expresivního rukopisu, přičemž přírodní inspirace hrály vždy velmi důležitou roli. Ale už v letech 2006–7 se v Samcových pracích objevují geometrické prvky, zpočátku spíše jako příležitostné a opatrné pokusy, než jako plánovaná kontinuální metoda. V roce 2014 ovšem dochází ke znovuobjevení geometrických elementů, jejich znovuzrození s důrazem a trvalostí. Umělec je zapracovává do svých obrazů intenzivněji a častěji. Obvykle začíná expresivní formou a poté za pomoci částečné geometrické přemalby definuje výslednou kompozici obrazu. Skrze takto kombinovanou emocionalitu a následnou reflexi vchází do jeho malování intenzivní živost.“ (německý galerista Hans-Joachim Goller, 2016).


21.3.2019 - 26.5.2019

„Jan Samec je bytostný kreslíř a malíř expresivního rukopisu, přičemž přírodní inspirace hrály vždy velmi důležitou roli. Ale už v letech 2006–7 se v Samcových pracích objevují geometrické prvky, zpočátku spíše jako příležitostné a opatrné pokusy, než jako plánovaná kontinuální metoda. V roce 2014 ovšem dochází ke znovuobjevení geometrických elementů, jejich znovuzrození s důrazem a trvalostí. Umělec je zapracovává do svých obrazů intenzivněji a častěji. Obvykle začíná expresivní formou a poté za pomoci částečné geometrické přemalby definuje výslednou kompozici obrazu. Skrze takto kombinovanou emocionalitu a následnou reflexi vchází do jeho malování intenzivní živost.“ (německý galerista Hans-Joachim Goller, 2016).


13.1.2019 - 10.3.2019

Malby, kresby, grafika a ex libris dvou lounských osobností, jejichž jména by neměla být zapomenuta.

 


Stránky výpisu:
12345