Historie výstav

10.9.2012 - 31.10.2012

Pondělí 10. 9.  GAML – vernisáž výstavy VE SLUŽBÁCH DIVADLA lounského rodáka, scénografa a divadelního architekta  MIROSLAVA MELENY
- vstup volný

vystavy/Melena_Ve_sluzbach_divadla/Melena.jpgSvým celoživotním dílem patří Miroslav Melena k největším osobnostem české scénografie i divadelní architektury. Absolvoval katedru scénického výtvarnictví na Akademii múzických umění v Praze, kde také později působil jako pedagog. Vyučoval i na  JAMU v Brně a od roku 2003 vedl architektonický ateliér na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Jako scénograf začínal v Divadle P. Bezruče v Ostravě. Od roku 1968 pracoval v Naivním divadle v Liberci. Po čtyřicet let byl stálým spolupracovníkem Studia Ypsilon jako scénograf. Pro něj vytvořil přes sedmdesát scénických výprav, jeho jevištní práce využilo i Městské divadlo v Brně, Národní divadlo v Praze a mnohá divadla zahraniční. Kromě scénografie, se od počátku 80. let zaměřoval na problematiku divadelního prostoru a na projekce a realizace konstrukcí membránových střech. Mezi jeho architektonické práce patří  ideový projekt společenského sálu Paláce kultury v Praze, realizace zastřešení amfiteátru Bažantice pro Děčínskou Kotvu nebo letního divadla v Liberci. Uskutečnil rekonstrukci Mestneho domu v Lublani na loutkové divadlo, stavbu víceúčelového divadla v Zadaru.  Realizoval rekonstrukci divadla E. F. Buriana, (s ing. arch. I. Plickou) na první polyfunkční prostor v ČR -  nynější Divadlo Archa, rekonstrukci Městského divadla v Brně, divadla na Fidlovačce a Horáckého divadla v Jihlavě.   Společně s ing. arch. P. Valentou a ing. arch. P. Novákem rekonstruoval nejstarší divadelní budovu v zemi "Redutu" jako komorní scénu Národního divadla v Brně, za kterou v roce 2007 získal cenu Grand Prix obce architektů v kategorii rekonstrukce.  Podle jeho projektů bylo celkem postaveno nebo rekonstruováno dvacet divadel a víceúčelových zařízení. (z článku na www.teatrummundi.cz)


16.4.2012 - 28.6.2012

Tomáš Císařovský (1962) patří k výrazným figurálním koloristickým malířům střední generace, kteří na konci osmdesátých let uvedli na českou scénu postmodernu. Od devadesátých let patří Císařovský k umělcům, jejichž dílo je respektováno a kurátorsky sledováno, je zván na mezinárodní přehlídky i samostatné prezentace v zahraničí. Průběžně se věnuje také kresebné a grafické tvorbě.

„Louny jsou rodištěm mé matky. Od nepaměti jsem slýchal o životě za první republiky i za války v tomto půvabném městě. Tato pamět se i pro mě stala jedním z podstatných měřítek hodnot naší společnosti. Ačkoliv jsem v Lounech příliš času sám nestrávil, vždy užasnu nad krásou vztahu města a nedalekého panoramatu Středohoří.“ Uvádí Tomáš Císařovský k dotazu na jeho vztah k Lounům.


24.1.2012 - 30.3.2012

vystavy/Immrova_Souvislost/foto1.jpgMonika Immrová (1970) prezentuje oduševněle pojaté grafické a sochařské práce velmi čistých a minimalizovaných tvarů a forem, archetypálně občas střídmě doplněných ornamenty.


11.9.2011 - 19.12.2011

„Vladislav Mirvald (1921–2003) patří ke stále nedostatečně zhodnoceným osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Bývá řazen do skupiny umělců, jež u nás od šedesátých let rozvíjela tzv. neokonstruktivní tendence. Jeho cesta k projevu založenému na geometrii ale nebyla přímá a nevyčerpávala se esteticky libými kompozicemi nebo optickými efekty. Jeho práci charakterizuje různorodost a paralelní rozvíjení někdy až různorodých tendencí.“ (Tomáš Pospiszyl)

Společně se zahájením nové divadelní sezony proběhne vernisáž výstavy významného lounského umělce, pedagoga a čestného občana města Louny Vladislava Mirvalda. Kurátor Tomáš Pospiszyl, který se dílem Vladislava Mirvalda zabývá dlouhodobě a je autorem reprezentativní Mirvaldovy monografie (2010) připravil výstavu s názvem Příroda – geometrie.

O koncepci výstavy říká: „Dílo Vladislava Mirvadla opisuje zdánlivě jasný oblouk od realistického zobrazení krajiny ke geometrickým kompozicím. Ve skutečnosti ale Mirvalda zájem o krajinu, nebo přesněji přírodu, nikdy neopustil. Jeho abstraktní díla lze vnímat jako vyobrazení přírody a jejích oku běžně neviditelných zákonů jinými prostředky.“

Vernisáž se uskuteční v neděli 11. září od 18:00 hodin a součástí vernisáže bude zahájení výstavy dosud nezveřejněných fotografií z Mirvaldova obsáhlého archivu, které budou umístěny v přilehlých prostorách (divadelní kavárně a víceúčelovém sále) Vrchlického divadla, která potrvá do 31. října 2011.


11.4.2011 - 27.6.2011

vystavy/Sykora_Narozen_v_Lounech/Zdenek Sykora, Lounsky chram, 1989.jpg
Lounský chrám - olej, plátno, 43 x 50 cm - (c) 1989 Zdeněk Sýkora

Tvorba Zdeňka Sýkory byla sice v uplynulém roce prezentována na několika výstavách, přesto v ní lze stále objevovat nová témata. Jedno zcela výjimečné a připravené speciálně pro Louny přináší připravovaná současná expozice. Vybrané obrazy, akvarely, kresby a koláže, jež jsou ve své většině představeny poprvé, přibližují nejen Sýkorův umělecký vývoj, ale především vztah k rodnému městu a jeho okolí, k místům, která jej formovala jako malíře i jako člověka. Výstavu tematizují úryvky ze vzpomínek teoretika umění a lounského rodáka Josefa Hlaváčka.

Slavnostní zahájení se koná v pondělí 11. dubna 2011 od 18:00 hodin. Výstava potrvá do pondělí 27. června 2011.


10.12.2010 - 27.3.2011

První výstava v Galerii města Loun představuje tvorbu tří významných lounských umělců.

Stránky výpisu:
12345